ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/6/2009, ΩΡΑ 19.00

Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009 και ώρα 19.00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Πορεία υλοποίησης μεγάλων έργων στο Νομό μας.(Στη συζήτηση έχουν προσκληθεί ο κ. Νομάρχης και οι κ.κ. Δήμαρχοι του Νομού, προκειμένου να μας ενημερώσουν για τα έργα της αρμοδιοότητας τους.)

ΘΕΜΑ 2ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ