ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία  του Επιμελητηρίου,  την  Τετάρτη               28 Σεπτεμβρίου 2011  και ώρα  18.30΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση   για   τις   πρόσφατες   οικονομικές  εξελίξεις,  τα μέτρα που λήφθηκαν,  τις επιπτώσεις  τους  στις  τοπικές επιχειρήσεις και ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός αντιπροσώπων κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή   στοιχείων   στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,κ. Θ. Πάγκαλου  και  φημολογία  περί  ένταξης του Επιμελητηρίου στοθεσμό της εργασιακής εφεδρείας.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2011.

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.