ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΤΙΣ 18.00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18.00΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση με τους νεοεκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κ. Κ. Γανιάρη και Δήμαρχο Χίου κ. Π. Λαμπρινούδη για τα προβλήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νομό μας.
ΘΕΜΑ 2ο: Συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου εορταστικών εκδηλώσεων στην αγορά ενόψει του Νέου Έτους.
ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αντιπροσώπων κάθε Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2011
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2010.
ΘΕΜΑ 6ο: Έκδοση εφημερίδας «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» για το έτος 2011.
ΘΕΜΑ 7ο: Κατανομή ποσοστού 3% από εισπράξεις συνδρομών έτους 2009 στην Ο.Ε.Β.Ε. Χίου και τα Σωματεία μέλη της.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακές Δράσεις Επιμελητηρίου Χίου για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Χίου».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος COMPAT.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ