ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, τη Δευτέρα 16 Μαϊου 2011 και ώρα 19.00΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Ανάληψη πρωτοβουλιών για την πληρωμή των αποζημιώσεων στις

επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη θεομηνία στις 18/10/2010.

ΘΕΜΑ 2ο:Συζήτηση αιτήματος ΓΚΡΑΦΙΚ ΜΑΡΚΕΤ Ο.Ε., σχετικά με την έκδοση

Τουριστικού Οδηγού της Χίου και την προώθηση του στην αγορά της

Βορείου Ελλάδος υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 3ο:Διαβούλευση με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τον ορισμό των

επενδυτικών σχεδίων που θα προταθεί να χαρακτηριστούν ως Περιφερειακής

Συνοχής, στα πλαίσια του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση απολογισμού εσόδων -εξόδων έτους 2010.

ΘΕΜΑ 5ο:Συζήτηση αιτήματος Αναπτυξιακής Εταιρείας Επιμελητηρίου Χίου για τη

χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ζαννίκος

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ