ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010 και ώρα 18.30΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Συνεργασία του Επιμελητηρίου Χίου με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση μελέτης με
τίτλο «Η επιχειρηματικότητα στο νομό της Χίου: προβλήματα και
προοπτικές».

ΘΕΜΑ 2ο:Σχεδιασμός δράσεων και πρωτοβουλιών για την στήριξη της τοπικής αγοράς.

ΘΕΜΑ 3ο:Διάφορες ανακοινώσεις.

Για τη συζήτηση του πρώτου θέματος έχουν προσκληθεί ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας και ο ειδικός Σύμβουλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ