ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΩΡΑ 19.00

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 19.00΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Προτάσεις για το σχεδιασμό δράσεων με στόχο την αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.
ΘΕΜΑ 2ο: Υπόδειξη αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Ελληνικής
Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πληρωμής της ετήσιας συνδρομής στον Επιμελητηριακό Όμιλο
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις .

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γεωργούλης

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ