ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Πράξη: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας
για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Δράση 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

Χίος, 1/2/2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στο πλαίσιο της Δράσης 4 της πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας προσκαλεί σε μία ανοικτή συζήτηση, την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου Χίου, Αργέντη 8. Στόχος της συζήτησης είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Χιώτικη Κοινωνία και τους φορείς εκπροσώπησής της. Παρακαλούμε πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Βασίλης Αγγελής
Γεωργούλης Γιώργος
Επιστημονικά Υπεύθυνος Δράσης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πλαίσιο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με τους Φορείς της Τοπικής Κοινωνίας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ο μεγαλύτερος και ένας από τους πιο "ζωντανούς" οργανισμούς του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Ένας από τους στόχους του είναι και η συμβολή του στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών στις οποίες εδρεύει.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ) δραστηριοποιείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση μέσα από το Έργο: «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου "Πολυνησιωτικότητα", το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η κατάρτιση και εκπαίδευση των πληθυσμών τους.
Είναι γνωστό, ότι οι τοπικές κοινωνίες των νησιών χαρακτηρίζονται από μειωμένες ευκαιρίες κατάρτισης, ιδιαίτερα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής τους. Μέσω λοιπόν του συγκεκριμένου έργου το ΠΑ στοχεύει στην ανάπτυξη νέων μορφών κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιωτικών κοινωνιών. Τέτοιες μορφές εκπαίδευσης είναι:
• η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• τα θερινά σχολεία
• τα επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα περιορισμένης διάρκειας
Η εκπαίδευση αυτή θα αφορά :
• στην επιμόρφωση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων
• στην επιμόρφωση στελεχών της αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) ή και άλλων θεσμών (Επιμελητήρια κ.λπ.)
• στην γενικότερη επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών φορέων με το ΠΑ τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικό όσο και ερευνητικό. Συγκεκριμένα στόχο αποτελεί η καταγραφή των θεματικών ενοτήτων (π.χ. κοινωνική αγωγή, πολιτιστική ανάπτυξη, αξιοποίηση φυσικών πόρων, κλπ.) που η Χιώτικη κοινωνία μέσω των εκπροσώπων της ζητά από το Πανεπιστήμιο να την «εκπαιδεύσει», όσο και η καταγραφή αναγκών της κοινωνίας για εξειδικευμένες μελέτες (π.χ. θέματα μεταφορών, τουρισμού, προώθησης τοπικών προϊόντων, κλπ.) οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών.
Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού από την κοινωνία και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την κοινωνία αποτελούν μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ΠΑ και την Χιώτικη Κοινωνία, από την οποία και οι δύο πλευρές θα έχουν να κερδίσουν πολλά.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερήσια Διάταξη Συνάντησης με τοπικούς φορείς

1. Χαιρετισμοί- Καλωσόρισμα
2. Παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Αιγαίου
3. Προσδιορισμός Πλαισίου Συνεργασίας
4. Καθορισμός τρόπων παρέμβασης στην τοπική κοινωνία
5. Καταγραφή θεματικών ενοτήτων για κατάρτιση
6. Καταγραφή θεμάτων για μελέτη
7. Κλείσιμο


Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ