ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.30

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου συνεδριάζει   την  Πέμπτη    28 Ιανουαρίου 2010  και ώρα  18.30΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Συζήτηση κοινής πρωτοβουλίας των Βουλευτών του Νομού μας, σχετικά                   με  τη  δημιουργία  άτυπου  συλλογικού οργάνου διαβούλευσης, με τίτλο «Ανοικτό Forum Διαβούλευσης για την ανάπτυξη του Νομού Χίου». Στη  συζήτηση  του  θέματος  προσκλήθηκαν  και  οι δύο Βουλευτές του Νομού μας.

ΘΕΜΑ 2ο:Αίτημα Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Ν. Χίου                   για  οικονομική  ενίσχυση,  προκειμένου  να  συμμετάσχει   σε τουριστικές εκθέσεις  του  εξωτερικού.

ΘΕΜΑ 3ο:Αίτημα Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών  Χίου για οικονομική ενίσχυση, στο                   πλαίσιο  φιλοξενίας   στο   νησί   μας   της   5ης  Πανελλήνιας  Συνάντησης                   Φουσκωτών Σκαφών.

ΘΕΜΑ 4ο:Διάφορες ανακοινώσεις.                                                                   

                                                                                                    

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ