Ποιοι Είμαστε

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Tο Eπιμελητήριο Xίου (Ν.Π.Δ.Δ) προήλθε από τη συγχώνευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χίου, που ιδρύθηκε το 1918 και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Χίου, που ιδρύθηκε το 1947.

Αποτελεί υποχρεωτική ένωση των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή του. Σήμερα στα μητρώα του είναι εγγεγραμμένες 3.790 επιχειρήσεις (εν ενεργεία) και η αριθμητική κατανομή τους στα τμήματα του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:

 

– Τμήμα Εμπορίου   :                          1.320     επιχ.
– Τμήμα Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας :         1.157     επιχ.
– Τμήμα Επαγγελματιών  :                  1.099     επιχ.
– Τμήμα Τουρισμού  :                           214     επιχ.    
   ΣΥΝΟΛΟ                                       3.790

ΔΟΜΗ & ΡΟΛΟΣ

ΔΟΜΗ & ΡΟΛΟΣ

 

Το Επιμελητήριο Χίου διοικείται από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τα μέλη του κάθε τέσσερα χρόνια.

 

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χίου είναι πλήρως μηχανογραφημένες, στελεχώνονται από 3 τακτικούς υπαλλήλους και διαρθρώνονται στα παρακάτω τμήματα και γραφεία:


– Tμήμα Eμποροβιομηχανικών και Eπαγγελματοβιοτεχνών θεμάτων.
– Tμήμα Διοικητικού – Oικονομικού.
– Γραφείο Mητρώου & Mηχανογραφικών Eφαρμογών.

 

Το Eπιμελητήριο Xίου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, έχει να παρουσιάσει πολύπλευρο έργο και σημαντική δραστηριότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη αλλά και την οικονομική πρόοδο της περιοχής του.