Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Β. Αιγαίου: Εφαρμογή δευτέρου (2ου) σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας

Συνημμένη παρακαλούμε όπως βρείτε Ανακοίνωση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Β.Αιγαίου αναφορικά με την εφαρμογή του δευτέρου (2ου) σταδίου επιχειρησιακής ετοιμότητας και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο, Τρίτη 18-8-2020.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: