Περιφέρεια Β.Αιγαίου: Συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις Philoxenia στη Θεσσαλονίκη και Athens International Tourism Expo στην Αθήνα

 

Σας ενημερώνουμε ότι με τις από 16-10-19 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της ΠΒΑ στις

ακόλουθες Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού εσωτερικού:

α) Philoxenia 2019 που θα πραγματοποιηθεί 8-10 Νοεμβρίου 2019 στηΘεσσαλονίκη και β) Athens International Tourism expo 2019 που θα πραγματοποιηθεί 6-8 Δεκεμβρίου 2019 στο Metropolitan Expo της Αθήνας.

Οι ανωτέρω εκθέσεις εντάσσονται στο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2019» της ΠΒΑ.

Η συμμετοχή μας στις εν λόγω εκθέσεις κρίνεται σημαντική, δεδομένου ότι στις διοργανώσεις αυτές θα δοθεί η ευκαιρία στα στελέχη της ΠΒΑ να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες συναντήσεις (B2B) με επαγγελματίες του τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος συναντήσεων των δύο εκθέσεων στο οποίο θα λάβουν μέρος πάνω από 100 Hosted Buyers από όλο τον κόσμο.

Όσον αφορά στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia, παρέχεται η δυνατότητα από τον διοργανωτή (HELEXPO), συμμετοχής έως 5

φορέων/επιχειρήσεων ως συνεκθέτες της ΠΒΑ στο πρόγραμμα των συναντήσεων Β2Β με δική τους ατζέντα 15 ραντεβού έναντι οικονομικής συμμετοχής προς τον διοργανωτή ύψους 300 ευρώ συν ΦΠΑ ανά φορέα/επιχείρηση. Η online πλατφόρμα Β2Β θα ανοίξει για τους συνεκθέτες στις 25-10-2019. Για τον λόγο αυτόν, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ/νση Τουρισμού (tourismos@pvaigaiou.gov.gr) έως τις 24 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να τους δοθεί η απαραίτητη φόρμα συμμετοχής, ώστε κατόπιν με δική τους ευθύνη να προβούν στη διαδικασία εγγραφής τους.

Επισημαίνεται ότι για τους ενδιαφερόμενους, αφενός θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, αφετέρου η συμμετοχή φορέων θα προηγείται των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στην Athens International Tourism expo, παρέχεται η δυνατότητα από τον διοργανωτή (LEADERTECH) για δωρεάν συμμετοχή φορέων/επιχειρήσεων ως συνεκθέτες της ΠΒΑ στο πρόγραμμα των συναντήσεων Β2Β κατόπιν εγγραφής τους, την οποία θα πρέπει να αποστείλουν στον διοργανωτή το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου. Για τον λόγο αυτόν, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ/νση Τουρισμού (tourismos@pvaigaiou.gov.gr), προκειμένου να τους δοθεί η απαραίτητη φόρμα συμμετοχής, ώστε κατόπιν με δική τους ευθύνη να προβούν στη διαδικασία εγγραφής τους.

Τέλος, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότερης παρουσίας μας στις ανωτέρω διοργανώσεις, όσοι εκ των φορέων και επιχειρήσεων ενδιαφέρονται να παρευρεθούν στις ανωτέρω εκθέσεις, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στα προγράμματα Β2Β, έχουν προσωπική ευθύνη για τη μέριμνα προμήθειας καρτών εισόδου και κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί εγγράφως η Δ/νση Τουρισμού (κα Αγγελική Πολυτάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού, e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, τηλ. 22513-52150).

Ευχαριστούμε για την εν γένει συνεργασία.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΚΤΑΣ

 

Επισυνάπτεται η επιστολή

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: