Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού.

Ακολουθεί έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφορικά με τη συμμετοχή της, στις διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού SALON DES VACANCES στις Βρυξέλλες (2-5 Φεβρουαρίου) & ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ (14-15 Φεβρουαρίου).

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη συμμετοχή της Π.Β.Α. στις διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού SALON DES VANANCES στις Βρυξέλλες (2-5 Φεβρουαρίου) & ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ (14-15 Φεβρουαρίου)

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 17/2023 (ΑΔΑ: 9Ψ1Θ7ΛΩ-Φ7Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Α. εγκρίθηκε η συμμετοχή της Π.Β.Α. στη διεθνή έκθεση τουρισμού SALON DES VANANCES στις Βρυξέλλες (2-5 Φεβρουαρίου) και με την υπ’ αριθ. 18/2023 (ΑΔΑ:Ψ8ΣΒ7ΛΩ-ΚΤ1) στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ (14-15 Φεβρουαρίου).
Η συμμετοχή της Π.Β.Α. στις παραπάνω εκθέσεις θα πραγματοποιηθεί εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ.
Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότερης παρουσίας μας στην έκθεση, κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί εγγράφως η Δ/νση Τουρισμού (κα Αγγελική Πολυτάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού, e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr , τηλ.22513 54801-2) σχετικά με την παρουσία επαγγελματιών ή εκπροσώπων φορέων στο περίπτερο της Π.Β.Α. στην παραπάνω έκθεση. Επισημαίνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν προμηθεύονται κάρτες εισόδου με δική τους ευθύνη.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ_SALON DES VACANCES_IMTM