ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων σε προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την παράταση των προθεσμιών υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των παρακάτω Προσκλήσεων:

– 1.β_3 / ”Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων & φορέων έρευνας & καινοτομίας”. Νέα προθεσμία ορίζεται η 25 Μαίου 2020

– 3.α._1 / “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών”.  Νέα προθεσμία ορίζεται η 28 Μαίου 2020

– 3.α_2 / “Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3”Νέα προθεσμία ορίζεται η 28 Μαίου 2020

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το link: 

 

https://www.pepba.gr/news/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83/?fbclid=IwAR1O8yZM6HfTop9akxD7o0Ca_bMDTB9lCrHi8uhihRaKAq_qsH9mLN3iPYQ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ