ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

  Κύριε Δήμαρχε,                                                

 Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Δήμου Χίου που αφορά τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 επιθυμούμε να επισημάνουμε τα εξής : Η θέση του Επιμελητηρίου Χίου παραμένει σταθερή ως προς την ουσιαστική –και όχι τυπική- λειτουργία τέτοιων θεσμοθετημένων οργάνων όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης, ώστε να συνδιαμορφώνονται οι αποφάσεις  επί ιδιαιτέρως σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν σε βάθος χρόνου την καθημερινότητά μας και διαμορφώνουν –ή όχι- συνθήκες ανάπτυξης για το νησί.   Ωστόσο είναι προφανές ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα θα έπρεπε να εξυπηρετεί τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου πρέπει να  συνδιαμορφωθεί μέσω διαβούλευσης και είναι εκείνο το «εργαλείο»  το οποίο ουσιαστικά χαράσσει τη στρατηγική , θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές  τις οποίες καλείται να εφαρμόσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και εκπορεύεται από το όραμα όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής αλλά ενός ευρύτερου συνόλου τοπικών φορέων   .  Ξεκινώντας in media res ή μάλλον από το τέλος ο Δήμος δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις τολμηρές εκείνες τομές που θα επιδιώξουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του Χιώτη. Εξάλλου αποσπασματικά έργα που αφορούν για παράδειγμα αγροτική οδοποιία προφανώς είναι και αυτά χρήσιμα, ωστόσο η ιεράρχησή τους δεν έχει προκύψει μέσα από ένα υπερκείμενο προϊόν διαβούλευσης και μακρόπνοης στρατηγικής στόχευσης , όπως θα έπρεπε να είναι ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο.  Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου –τους οποίους είμαστε σε θέση να αναλύσουμε εάν κληθούμε- θα μπορούσαν να είναι –ενδεικτικά- για το Δήμο Χίου και οι κάτωθι :   

 ·        Αποκέντρωση Υπηρεσιών- Αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου εκτός του ιστορικού κέντρου -Ποιοτική Αναβάθμιση της καθημερινότητας στην πόλη της Χίου·        Επέκταση του μέτρου της διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ή ακόμη και πεζοδρόμων τόσο στην πόλη όσο και σε χωριά-Δημιουργία αντικινήτρων για τα οχήματα ·        Αισθητική και λειτουργική ενοποίηση οικισμών και χωριών ώστε αυτά να αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες και να λειτουργήσουν ως Ανοικτά Μουσεία : Πχ αισθητική ενοποίηση Μαστιχοχωρίων (δρόμοι Μαστίχας) , καθώς και του παραδοσιακού οικισμού του Κάμπου (υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας , μονοδρόμηση οδών , πλακόστρωση , ανάδειξη αρχιτεκτονικών και ιστορικών μνημείων που ευρίσκονται εντός του οικισμού και μένουν έρμαια στην φθορά του χρόνου,  ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής (Καμπούσικο αρχοντικό)

·        Χωροθέτηση Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών πάρκων,  όπου σε βάθος χρόνου θα μεταφερθούν οι οχλούσες βιοτεχνικές δραστηριότητες

 ·        Υιοθέτηση «πράσινης» ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια

·        Περαιτέρω αξιοποίηση των περιφερειακών πάρκινγκ 

·        Αξιοποίηση Δημοτικών ακινήτων παλαιάς λαχαναγοράς και δημιουργία παραδοσιακής αγοράς, όπου θα πωλούνται Χιώτικα προϊόντα.  Δεδομένου ότι κατά την πρόσφατη «συνεδρίαση» της Επιτροπής Διαβούλευσης ουσιαστικά κληθήκαμε να λάβουμε μέρος σε μία διαδικασία, όπου δεν υπήρχε ούτε η δυνατότητα διαβούλευσης αλλά ούτε και η απαραίτητη παροχή τεχνικών διευκρινίσεων εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, καθώς στην αίθουσα δεν υπήρχαν στελέχη της  σας καλούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα μακρόπνοο –με όραμα-   Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, το οποίο θα αποτελέσει τον Οδηγό διαμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος του, δεδομένου ότι η αποτελεσματική στόχευσή του –εκτός των άλλων- θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των μελών μας. Οφείλουμε όλοι να  αντιληφθούμε ότι οι εποχές επιτάσσουν υπευθυνότητα, σεβασμό στους θεσμούς και συναντίληψη, ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους συμπολίτες μας.  Είμαστε στη διάθεσή σας για τη διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου που θα θέσει τοις βάσεις της αειφόρου ανάπτυξης για το νησί μας.