Παρατείνεται έως 31/10 η προθεσμία για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκτός από τις φορολογικές και τις εργασιακές διατάξεις περιλαμβάνονται και διατάξεις του Υπ.Ανάπτυξης . Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Παρατείνεται έως 31/10 η προθεσμία για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων

Ι.α. Παρατείνεται για τρεις (3) ακόμα μήνες, (έως την 31η. 12.2020 αντί της 30ης.9.2020 που ισχύει), η δυνατότητα διενέργειας προμηθειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν, 4412/2016, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, για θέματα σχετικά με την υποστήριξη σε: υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή) καθώς και κάθε αναγκαία ενίσχυση ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας του εποπτεύοντος Υπουργείου με τους καταναλωτές και υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

β. Παρατείνονται έως 31.12.2020 τα προβλεπόμενα σχετικά με : ί) τις μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στους καταναλωτές, Η) το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, iii) την επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων και ίν) τους περιορισμούς ως προς την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι απαραίτητα για την υγεία, τη διατροφή, την μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού.

γ. Μετατίθεται, ειδικά για το έτος 2020, έως τις 31 Οκτωβρίου 2020, η προθεσμία διεξαγωγής των τακτικών γενικών συνελεύσεων (παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018). (άρθρο 43)

 

Πηγή: TAX HEAVEN