ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την αρίθμ. πρωτ. 2/54190/0025/22-07/2009 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Ν. Λέγκα, παρατάθηκε κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι 22/08/2009, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την υπαγωγή στο μέτρο της ρύθμισης οφειλών, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80%, από δάνεια που χορηγήθηκαν σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές, μεταλλευτικές, κτηνοτροφικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικό αίτημα παράτασης της προθεσμίας ισχύος της απόφασης είχε υποβάλλει το Επιμελητήριο Χίου στις 17/07/2009.