Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών για επιστρεπτέες προκαταβολές 1 έως 7, επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού. Πλαίσιο επιστροφών ενίσχυσης επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για τη μεταβολή των επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7, καθώς επίσης και οι αποφάσεις για τις μεταβολές στην επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για όλες τις ενισχύσεις (επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού) δόθηκε παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά εδώ

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ