Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (1076/24.02.2023) η απόφαση παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1076/24.02.2023