Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.5432/27.1.2023 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (703/10.02.2023) η απόφαση παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 703/10.02.2023.

ΦΕΚ 703/10.02.2023