Παράταση έναρξης ισχύος του νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Α’ 256/23.12.2020) η απόφαση για τη μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 83 αναφέρεται ότι η έναρξη εφαρμογής του Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» (ν.4738/2020) παρατείνεται ως εξής:

α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2021.

β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 1η Μαρτίου 2021.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ 256/Ά/23-12-2020. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: