ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αξιότιμε κε Υπουργέ,


Με έκπληξη ενημερωθήκαμε σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να προωθήσει Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα τροποποιούνται οι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές και θα απαιτείται πλέον έκταση 8 στρεμμάτων, ώστε η ιδιοκτησία να καθίσταται οικοδομήσιμη, με ανώτατο όριο δόμησης 150 τ.μ. αντί για 200 τ.μ. που ισχύει σήμερα.
Αν τελικά ισχύσει το σχεδιαζόμενο Προεδρικό Διάταγμα, θα αποτελέσει ένα ακόμη καίριο πλήγμα στις ήδη χειμαζόμενες οικονομίες των νησιών, δεδομένου ότι θα μειώσει κι άλλο την ιδιαίτερα ισχνή οικοδομική δραστηριότητα.
Ο επιχειρηματικός ιστός της Χίου έχει σημαντικά συρρικνωθεί κατά την τελευταία τριετία και οι περιορισμοί στην δόμηση που θα επιφέρει το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα -καθώς στο νησί μας δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιοκτησίες και επικρατεί κατακερματισμός του κλήρου- θα αφανίσουν τον κατασκευαστικό κλάδο.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ