Οδηγίες προς τους πολίτες στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19

Έχουν ανακοινωθεί οι οδηγίες προς τους πολίτες που θα ισχύσουν από το Σάββατο 7/11/2020 και ώρα 6:00 πμ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.

Τις αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://forma.gov.gr/

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ