Ξεκινά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με υποτροφία από Υπουργείο Παιδείας

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν οι εγγραφές για το νέο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», για Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης για το οποίο ενδεχομένως έχετε ήδη ενημερωθεί από την Συνομοσπονδία σας την οποία είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος.

Μέσω του Προγράμματος αυτού θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας Μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας και λαμβάνοντας υποτροφία και ασφαλιστική κάλυψη από το Υπουργείο Παιδείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

Καλούνται oi ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας για να δώσουν την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους να μάθουν μέσα από ουσιαστική μαθητεία αλλά και μέσα από τη διαδικασία αυτή να εκπαιδεύσουν καταλλήλως και κυρίως να ξεχωρίσουν και να επιλέξουν και τους μελλοντικούς τους εργαζομένους.

Η καινοτομία του Προγράμματος έγκειται:

(α) στη χρήση πληροφοριακού συστήματος με διαδικτυακή πρόσβαση, μέσα από την ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr. Στο πληροφοριακό σύστημα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν με εύκολο και πρακτικό τρόπο (χάρη στη διασύνδεση του συστήματος με άλλα δημόσια πληροφοριακά συστήματα για να αντλεί αυτομάτως στοιχεία) να εγγράφουν θέσεις μαθητείας και οι ενδιαφερόμενοι νέοι απόφοιτοι να δηλώνουν προτίμηση για θέσεις μαθητείας με ηλεκτρονική δήλωση.

(β) στη χορήγηση υποτροφίας στο μαθητευόμενο και στην διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης του μαθητευομένου από το Υπουργείο Παιδείας έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση που υποδέχεται το μαθητευόμενο απόφοιτο.

Με το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους» δίνεται η ευκαιρία σε νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας, να μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους και σε επιχειρήσεις για μία ουσιαστική προετοιμασία σήμερα ώστε να έχουμε μία καλύτερη εργασιακή πραγματικότητα για όλους αύριο.

Ως πρώτη προτεραιότητα του Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους» τέθηκαν οι Απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης. Σχεδιάζεται, όμως, να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πανευρωπαϊκής προσπάθειας για προγράμματα στήριξης των νέων για καλύτερες συνθήκες εισόδου στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής προωθείται ενεργά ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης/Μαθητείας (σχετικώς βλ. την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «We mean business» – http://we-mean-business.europa.eu/)

Το Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», για τους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου (http://www.eye.minedu.gov.gr/)

Σχετικώς και η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας: http://www.edulll.gr/?p=16970

Με εκτίμηση,


Ιφιγένεια ΟΡΦΑΝΟΥ
Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Περιάνδρου & Πιττακού 2-4, Αθήνα
Τηλ. 210 3278010
Fax 210 3225029
Ε-mail: i.orfanou@epeaek.gr


Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ