ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Από το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4038/02.02.12 (ΦΕΚ 14/02.02.12), παρέχεται στους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους εισφορές με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες έως 31-03-2012.
– Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.12.2011 οφειλής τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων:
α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και
β) από 7 έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75%.
– Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως 30/04/2012.
– Μη καταβολή 2 συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται απώλεια της παρούσας ρύθμισης.
– Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012.
– Δυνατότητα ένταξης και σε ασφαλισμένους που έχουν ήδη ενεργή ρύθμιση

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο φορέα που ανήκουν.

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ