ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Το Επιμελητήριο Χίου, με επιστολή του στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων, κ. Ν. Μηταράκη και στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Σ. Ευσταθόπουλο, και με αφορμή σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Υδραυλικών Ελλάδος, επανέρχεται στο θέμα της αναγκαιότητας κατάθεσης των Υπευθύνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης στα οικεία σωματεία των Υδραυλικών και όχι στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, όπως προβλέπεται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει ετοιμαστεί για το σκοπό αυτό.

Το πλήρες κείμενο του σχετικού εγγράφου, έχει ως ακολούθως:

Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος, σας πληροφορούμε ότι το Επιμελητήριο μας συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, δεδομένου ότι η πρόταση αυτή ικανοποιεί πλήρως το πάγιο αίτημα των υδραυλικών του νομού μας, σχετικά με την αναγκαιότητα κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης Καλής Εκτέλεσης στο οικείο επαγγελματικό σωματείο και όχι στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας.

Επισημαίνουμε ότι η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 38/1991, εφαρμόζεται με συνέπεια, εξυπηρετεί τους αδειούχους υδραυλικούς αλλά και τους καταναλωτές και το σημαντικότερο διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των εκτελούμενων υδραυλικών εργασιών και εγκαταστάσεων και δεν επιβαρύνει σε τίποτε τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σας καλούμε να μην καταργήσετε τον ουσιαστικό έλεγχο στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, που εδώ και χρόνια διενεργούν τα Σωματεία των Υδραυλικών και να μην προχωρήσετε στην προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία ενισχύετε το γραφειοκρατικό κράτος και αποδυναμώνονται τα επαγγελματικά σωματεία.