ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΦΡΑΓΜΑ ΚΟΡΗΣ ΓΕΦΥΡΙ» ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Κύριε Υπουργέ,

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χίου, υιοθετώντας πλήρως τα όσα ο Νομάρχης Χίου, κ. Π. Λαμπρινούδης, αναφέρει στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό του, σας εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό του επιχειρηματικού κόσμου του νησιού μας, σχετικά με τις δυσοίωνες προοπτικές και εξελίξεις που διαμορφώνονται στο θέμα της έκβασης των εργασιών ολοκλήρωσης του φράγματος Κόρης Γεφύρι.

Η διακοπή των εργασιών στο φράγμα, η προσφυγή του αναδόχου στο ΣτΕ και οι επαναλαμβανόμενοι διαγωνισμοί για τα συνοδά έργα, συνθέτουν ένα σύνολο αρνητικών εξελίξεων που -κατά γενική εκτίμηση- καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 31/12/2009.

Επομένως, στο εύλογο ερώτημα που απασχολεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, τι θα γίνει με το έργο?, επιβάλλεται άμεσα να δοθεί μια ξεκάθαρη και δεσμευτική απάντηση. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να μείνει ημιτελές ένα τόσο σημαντικό έργο, τη στιγμή που μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 23,5 εκ. ευρώ περίπου και το οποίο αναμένεται να καλύψει μεγάλος μέρος των πιεστικών υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών της πόλης της Χίου.

Βεβαίως την απάντηση πρέπει να δώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου, όμως στην παρούσα φάση πιστεύουμε ότι μια συνάντηση μεταξύ Υπουργείου και εκπροσώπων τοπικών φορέων μπορεί να συμβάλει θετικά, ώστε το ζωτικής σημασίας για το νομό μας έργο να βρει το δρόμο της ολοκλήρωσης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ