ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Με αφορμή πληροφορίες ότι η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων που επεξεργάζεται για την μείωση του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ, μελετά και την κατάργηση του καθεστώτος των μειωμένων κατά 30% ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, την παρακάτω επιστολή:

Κύριε Υπουργέ,

Από τον ημερήσιο τοπικό τύπο πληροφορούμεθα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας, στο πλαίσιο της λήψης πρόσθετων μέτρων που επεξεργάζονται για τη διασφάλιση της μείωσης του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ, προτείνουν την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, ήτοι την κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ, που ισχύει εδώ και 23 χρόνια στα νησιά μας.

Όπως ήταν φυσικό οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό στον επιχειρηματικό κόσμο και γενικότερα στους κατοίκους του νησιού μας, αφού το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έχει αποδειχθεί ως το ευνοϊκότερο μέτρο στήριξης της προβληματικής οικονομικής δραστηριότητας στην μειονεκτική περιοχή μας.

Το Επιμελητήριο Χίου είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε σκέψη κατάργησης του καθεστώτος, επειδή κάτι τέτοιο θα αυξήσει κατακόρυφα το κόστος διαβίωσης και θα πλήξει ανεπανόρθωτα την οικονομία της περιοχής μας, στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε.
Επιπρόσθετα, η ενέργεια αυτή θα είναι αντίθετη και με το Σύνταγμα της Χώρας μας, στο οποίο έχει κατοχυρωθεί η «νησιωτικότητα».

Κατόπιν των ανωτέρω σας ζητάμε να απορρίψετε κάθε σκέψη, που οδηγεί στην κατάργηση του ευνοϊκού μέτρου των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ