ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν ως ειλημμένη απόφαση την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τις ακριτικές περιοχές. Σε πρόσφατη συνάντηση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χίου με το Βουλευτή Χίου, κ. Κ. Μουσουρούλη, δόθηκε η διαβεβαίωση ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα και εξάλλου δεν αποτελεί απαίτηση της τρόικα. Ωστόσο δεδομένου του γεγονότος ότι πολλά από τα μέτρα τα οποία όλοι υφιστάμεθα ξεκίνησαν ως δημοσιεύματα αισθανόμαστε την ανάγκη να επισημάνουμε τα εξής :
• Οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. είναι ένα μέτρο που ελήφθη σε αντιστάθμισμα των σοβαρών μειονεκτημάτων που δημιουργεί η νησιωτικότητα στους ακρίτες και δεν αποτελεί κάποιας μορφής προνόμιο. Ως τέτοιο λοιπόν -και δεδομένου του γεγονότος ότι τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της νησιωτικότητας έχουν σε σημαντικό βαθμό διογκωθεί λόγω της παρούσης οικονομικής συγκυρίας- πρέπει να αξιολογηθεί από την Ελληνική Πολιτεία.
• Το Επιμελητήριο Χίου καλεί την κυβέρνηση αφενός να ικανοποιήσει πλήρως την απαίτηση του Συντάγματος (άρθρο 101 περί νησιωτικότητας) και να υιοθετήσει μέτρα που θα επιτύχουν τη γεωγραφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή των νησιών του Αιγαίου στοχεύοντας στην άρση των προβλημάτων και την αειφόρο ανάπτυξη τους
• Αποτελεί casus belli οποιαδήποτε σκέψη για κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. , πράξη που θα αποτελούσε την χαριστική βολή στους ήδη σκληρά δοκιμαζόμενους νησιώτες.
Είναι πρόδηλο ότι οποιαδήποτε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. θα βρει το σύνολο των μαζικών φορέων αλλά και τον κοινωνικό ιστό του Αρχιπελάγους ενωμένο και έτοιμο να αποτρέψει μία ακόμη προσπάθεια υποβάθμισης του βιοτικού επιπέδου του νησιώτη.
Καλούμε τους αιρετούς και τους εκπροσώπους των φορέων του νομού μας να συστρατευτούμε σε κοινό αγώνα ενάντια σε αυτή την ισοπεδωτική πολιτική, για να μην χαθεί και το τελευταίο ευνοϊκό μέτρο για τη νησιωτική περιοχή μας

Επιμελητήριο Χίου

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ