ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Με αφορμή την υπερβολική καθυστέρηση στην καταβολή της θεσμοθετημένης επιδότησης του κόστους εργασίας (1%) στις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής μας, το Επιμελητήριο με επιστολή που έστειλε στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ζητά την άμεση τακτοποίηση της εκκρεμότητας, η οποία έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις δικαιούχες επιχειρήσεις. Το κείμενο της επιστολής που κοινοποιείται στους Βουλευτές Χίου και στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, έχει ως ακολούθως:

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ