ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Με επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λ. Κατσέλη, το Επιμελητήριο ζητά να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος της 1ης Δράσης του ΕΣΠΑ, επειδή το 90% περίπου των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων κινδυνεύουν να απορριφθούν.

Τα πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Ενόψει της τελικής φάσης αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που κατετέθησαν στην Α Δράση ΕΣΠΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας κρίνει σκόπιμο, για μια ακόμη φορά, να σας γνωστοποιήσει τις απόψεις του για το σημαντικό αυτό ζήτημα, που απασχολεί τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό.

Δεδομένου του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού των επενδυτών που υπέβαλαν πρόταση στην σχετική προκήρυξη και των διαθέσιμων πόρων, μετά την μείωση τους στο ήμισυ από το Υπουργείο, υπολογίζεται ότι περίπου το 90% των επενδυτικών σχεδίων θα απορριφθεί .

Αυτό θα έχει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις σε διάφορα επίπεδα, όπως:
• Στην τόνωση της ρευστότητας που η χειμαζόμενη επιχειρηματική κοινότητα αναμένει.
• Στην εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των επενδυτών στα προγράμματα επιδότησης, δεδομένου ότι το πιθανολογούμενο ποσοστό έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων (περίπου 10%) είναι ιδιαίτερα χαμηλό, με πιθανό αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση των υποβαλλόμενων προτάσεων στα επόμενα προγράμματα που θα προκηρυχθούν.
Επισημαίνουμε ότι οι επιχειρηματίες έλαβαν την απόφαση να μετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό προϋπολογισμό του και σύμφωνα με αυτόν εκτίμησαν την πιθανότητα υπαγωγής τους, όμως οι όροι άλλαξαν αιφνιδιαστικά και εκ των υστέρων.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη απήχηση που έτυχε από τον επιχειρηματικό ιστό και την αναγκαιότητα λήψης ουσιαστικών μέτρων για την ενίσχυση της αγοράς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ