Νέο ΦΕΚ 949/Β/21-03-2020 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 949/Β/21-03-2020 που αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: