Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο Χίου: Έκδοση και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α

Χίος, 8 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2490, τεύχος Β’ η δυνατότητα έκδοσης και χορήγησης Δελτίων Α.Τ.Α. από το Επιμελητήριο Χίου.

Το δελτίο Α.Τ.Α είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται, για να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τελωνειακής πλευράς αλλά και την προσωρινή εισαγωγή-παραμονή σ΄ ένα κράτος χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ενημερώνει το τελωνείο ότι τα εμπορεύματά σας εισέρχονται προσωρινά στη χώρα και ότι θα επιστραφούν στη χώρα προέλευσης μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Σας επιτρέπει να αποφύγετε τους τελωνειακούς δασμούς και τους φόρους στον τόπο προορισμού, καθώς και φορολογικές και δασμολογικές επιβαρύνσεις, όταν το φορτίο επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του.

Το δελτίο Α.Τ.Α εκδίδεται μόνο εφόσον πρόκειται για προσωρινή εξαγωγή-εισαγωγή:

• Επαγγελματικού υλικού

• Επιστημονικού υλικού

• Παιδαγωγικού υλικού

• Εμπορικών δειγμάτων και διαφημιστικού υλικού

• Ειδών για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις ή συνέδρια

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ