Νέα δομή: Κέντρο Κοινότητας Χίου

  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

Το Κέντρο Κοινότητας Χίου είναι μια νέα δομή, για την υποδοχή και  εξυπηρέτηση των πολιτών, που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, και τη διασύνδεσή τους με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Χίου. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)  του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα πρώτο σταθμό υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό επίπεδο.

Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες και κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, μετανάστες, ΑμEΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Στο Κέντρο Κοινότητας Χίου λειτουργεί παράρτημα για ΡΟΜΑ που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές, καθώς και ενημέρωση παροχών, επιδομάτων και κοινωνικών προγραμμάτων.

Το Κέντρο Κοινότητας Χίου καθώς και το Παράρτημα για ΡΟΜΑ λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου/ Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και εποπτεύονται από αυτή.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές  κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

Α. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.

Β. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές Κοινωνικής Προστασίας.

Γ. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Ειδικότερα το Κέντρο Κοινότητας παρέχει:

·         Πληροφόρηση και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται.

·         Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και  την υποστήριξη για τη συγκέντρωσή τους σε περίπτωση που χρειάζεται, έως και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

·         Ενημέρωση για εργασιακά θέματα και παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς  και πληροφόρηση για θέσεις εργασίας (Τράπεζα Εργασίας και Διαμεσολάβηση μεταξύ ανέργων που αναζητούν εργασία και εργοδοτών που προσφέρουν θέσεις εργασίας). Επίσης, παρέχεται βοήθεια σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε ατόμου, τη σύνταξη βιογραφικού κ.α.

·         Συνοδεία σε υπηρεσίες (αφορά ΡΟΜΑ και άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων).

·         Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες

·         Συμβουλευτική σε θέματα αγωγής υγείας και εκπαίδευσης από τους αντίστοιχους επαγγελματίες.

Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας δύναται να συνεργαστεί με φορείς και Συλλόγους για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας/ ψυχικής υγείας κλπ.

Από την αρχή λειτουργίας του (τέλος Ιουλίου) και έως τώρα το Κέντρο Κοινότητας Δ. Χίου έχει εξυπηρετήσει πάνω από 220 ωφελούμενους.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ–ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από:

2 Κοινωνικούς Λειτουργούς

1 Στέλεχος για θέματα προώθησης στην απασχόληση 

1 Διαμεσολαβητή ΡΟΜΑ

1 Παιδαγωγό

1 Ψυχολόγο

1 Επισκέπτρια Υγείας

Λειτουργεί καθημερινά  Δευτέρα  έως Παρασκευή  από τις 7:00 έως  τις 15:00.

Κέντρο Κοινότητας Χίου

Τσιτσεκλή 1

Τηλ 2271350059

 

kkchiou@chios.gov.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ