ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 18/10/2010 ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Κύριοι Υπουργοί

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Χίο στις 18 Οκτωβρίου 2010 προξένησαν πέραν των άλλων και εκτεταμένες ζημίες σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων του νησιού μας. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπολογίζεται ότι το 70% των επιχειρήσεων του νησιού έχουν υποστεί ζημιές.

Οι επιπτώσεις του σοβαρού αυτού πλήγματος στην επιχειρηματική και τη γενικότερη οικονομική ζωή του νησιού, σε συνδυασμό με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που βιώνουν εδώ και 2 περίπου χρόνια οι πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού μας, έχουν οδηγήσει τον επιχειρηματικό κόσμο σε απελπισία και απόγνωση.

Επειδή, αυτή τη στιγμή προέχει η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των θέσεων απασχόλησης, σας απευθύνουμε ύστατη έκκληση προκειμένου να λάβετε άμεσα και χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό δέσμη μέτρων, που θα διευκολύνουν προσωρινά τις επιχειρήσεις και θα στηρίξουν την συνέχιση της λειτουργίας τους.

Ειδικότερα ζητάμε:

α) Από το Υπουργείο Οικονομικών την αναστολή για έξι (6) τουλάχιστον μήνες της καταβολής:
– του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
– όλων των παρακρατούμενων φόρων
– των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο
– της αποστολής των σημειωμάτων περαίωσης στις επιχειρήσεις.

β) Από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
– πάγωμα για ένα (1) έτος όλων των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν.
– άμεση χορήγηση άτοκων δανείων κίνησης για τρία (3) χρόνια και με ετήσια περίοδο χάριτος.
– ένταξη των προτάσεων που είχαν απορριφθεί από τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, λόγω της περικοπής των προϋπολογισμών των προγραμμάτων.

γ) Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς όλα τα ταμεία μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ