ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ενόψει της έναρξης της αντιπυρική περιόδου 01/05 έως 30/10/2011, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπενθυμίζει τις διαδικασίες και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση πυρκαγιών από την εκτέλεση θερμών εργασιών (ηλεκτροσυγκόληση, κοπή μετάλλων, κ.λ.π.)

Η διαδικασία και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται καθορίζονται στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 7 του συνημμένου αρχείου

 

Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία: