Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων της 1ης Φάσης 2020, έως Δευτέρα 7/12/2020

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης η Δευτέρα 07/12/2020

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ