ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

Το Επιμελητήριο Χίου ενημερώνει τα μέλη του ότι υπογράφηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, και ήδη πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σχετικά με την δυνατότητα των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ να μεταταχθούν στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή στην οποία υπάγονται.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υπαγωγής σε κατώτερη κατηγορία έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο κατάστημα του ΟΑΕΕ στη Χίο, όπου θα υποβάλλουν και την σχετική αίτηση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ