Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στον Κεντρικό Λιμένα Χίου

Παρακάτω απόφαση αναφορικά με μέτρα τάξης που θα τηρηθούν στο Κεντρικό Λιμένα Χίου:

1. Για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 24/07/2020 έως και την Κυριακή 26/07/2020, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Αεροδρόμιο,  από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κόκκαλη, θα παραμείνει κλειστό, με σκοπό την ασφάλεια του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού πολιτών και τουριστών λόγω της θερινής περιόδου που κάνουν χρήση της παραλιακής  οδού. Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι περί την 19:00 και μέχρι ώρα 02:00. Από τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα Φ/Γ οχήματα τα οποία φορτοεκφορτώονται στα πλοία που καταπλέουν/αποπλέουν στο λιμένα Χίου. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω οχήματα κατά τη διάρκεια της διέλευσης τους να κινούνται αυστηρά με χαμηλή ταχύτητα η οποία ορίζεται στα είκοσι (20)-τριάντα (30) χλμ/ώρα κάνοντας παράλληλα χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

2. Αναλυτικότερα κατά τις ώρες της  μονοδρόμησης απαγορεύεται η είσοδος από την οδό Κουντουριώτη στη Λ. Αιγαίου  και η είσοδος των οχημάτων στην παραλιακή ζώνη  από όλες τις καθέτους των οδών Ροδοκανάκη και Λιβανού. Θα υπάρχει ειδική σήμανση ρύθμισης της κυκλοφορίας με πινακίδες Ρ-7 και υποχρεωτικής πορείας προς μια κατεύθυνση, οι οποίες θα τοποθετούνται σε ευκρινή σημεία και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους οδηγούς που έχουν ήδη σταθμεύσει,  πριν το κλείσιμο του ανωτέρω ρεύματος , εντός αυτού, ώστε να απομακρύνουν τα οχήματά τους εγκαίρως έτσι ώστε να μη χρειαστεί να κινηθούν στο κλειστό από την κυκλοφορία ρεύμα, γεγονός που θα επιφέρει διοικητικές κυρώσεις εις βάρος τους. Σε περίπτωση δε, απομάκρυνσης του οχήματος κατά τη διάρκεια που το ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι κλειστό, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά μόνο προς την κατεύθυνση από Ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ προς Τελωνείο.

3. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας, Λιμενικού κλπ κατά τις ώρες μονοδρόμησης της παραλίας.

4. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων τάξης σε περιοχή ευθύνης του για υλοποίηση των ανωτέρω, ενώ σε περιπτώσεις που κριθεί από την Υπηρεσία μας  για  λόγους  ασφάλειας της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, τα ανωτέρω  μέτρα τάξης θα τροποποιούνται ή και θα ακυρώνονται.

5. Επίσης από  την Παρασκευή 24/07/2020  έως και την Παρασκευή 31/07/2020,  απαγορεύεται η στάση από οδό  Νεωρείων ως το τέλος της οδού Ελ. Μανίκα (Μπούρτζι) δύο (02) ώρες πριν την άφιξη των πλοίων, όλων των οχημάτων που δεν έχουν σκοπό να επιβιβάσουν και αποβιβάσουν επιβάτες ή αποσκευές που ταξιδεύουν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, προκειμένου ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιηθεί για την αποβίβαση επιβατών των πλοίων. Παρακαλούμε όπως περιορίζεται στο ελάχιστο η παραμονή και η στάση των οχημάτων εκείνων που δεν ταξιδεύουν αλλά μεταφέρουν επιβάτες και αποσκευές.

6. Οι οδηγοί παρακαλούνται όπως κατά τις ώρες Κ/Π-Α/Π πλοίων να αποφεύγουν τις άσκοπες  μετακινήσεις από και προς το λιμένα προκειμένου υποβοηθηθεί η αποσυμφόρηση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων επί της χερσαίας ζώνης λιμένα και η γρηγορότερη εξυπηρέτηση αυτών που ταξιδεύουν ή έχουν σκοπό να παραδώσουν επιβάτες και αποσκευές.

7.  Οι ιδιοκτήτες Εταιρειών ενοικίασης οχημάτων, ΤΑΞΙ, τουριστικών πρακτορείων, ΚΤΕΛ,  παρακαλούνται για τη διάθεση προσφοράς προς την εξυπηρέτηση του συμπολίτη, ενώ στο πλαίσιο της  κοινωνικής  ευθύνης που τους αντιστοιχεί , να επιδεικνύουν εμπράκτως θετική διάθεση στη συνολική προσπάθεια που πραγματοποιείται από πλευράς Υπηρεσίας μας, για την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας οχημάτων.

8. Η Αστυνομία/Τμήμα Τροχαίας παρακαλείται για την ενημέρωσή της και όπως συνδράμει με τη μονοδρόμηση της οδού Λάδης τις ώρες κατάπλου και απόπλου των πλοίων και την αποσυμφόρηση στο κέντρο (Πλατεία/Κήπος) της πόλης. Παρακαλούνται οι επιβάτες, οδηγοί αυτοκινήτων, διερχόμενοι πολίτες στο χώρο του λιμένα, όπως εμπιστευτούν και τηρήσουν πιστά τις υποδείξεις των Λιμενικών Οργάνων.

9. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (24/07/2020 ως 31/07/2020) και από ώρα 17:30 έκαστης ημέρας , απαγορεύεται η χρήση για στάση – στάθμευση επί του χωμάτινου χώρου (παρκινγκ) πλησίον του Κεντρικού Λιμεναρχείου και όπισθεν γεφυροπλάστιγγας προκειμένου αυτός χρησιμοποιηθεί για την ομαλή φόρτωση των οχημάτων που πρόκειται να ταξιδέψουν με εξαίρεση τους κατοίκους που γειτνιάζουν άμεσα με το χώρο αυτό.

10. Υπενθυμίζεται ότι υφίσταται ειδικό ωράριο για τη διενέργεια φορτοεκφορτώσεων στις επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στο λιμένα Χίου και ισχύει καθημερινά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας για τους θερινούς μήνες. Αναλυτικότερα, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η φορτοεκφόρτωση στις ειδικές θέσεις που έχουν προβλεφθεί καθ’  όλη τη διάρκεια της ημέρας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σε  οποιοδήποτε άλλο σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 10:30 έως 14:00 καθώς και μετά την 19:00 έκαστης ημέρας και μέχρι την 05:00 της επομένης.

11. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα επιτρέπεται, κατόπιν ύπαρξης διαθέσιμου χώρου, στην πρόσοψη του κάθε καταστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται επί της οδού Νεωρείων, η  κάθετη στάθμευση οποιοδήποτε σύννομου  οχήματος  και όχι αποκλειστικά μόνο ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Η Υπηρεσία μας θα ελέγχει την ύπαρξη ή όχι διαφημιστικών ταμπελών των εταιρειών που πιθανόν εναποθέτονται και θα διαπράττει τα νόμιμα. Για τους σκοπούς της διαδικασίας ενοικίασης των αυτοκινήτων και ως χώρος στάθμευσης των συγκεκριμένων αυτοκινήτων , παραχωρούνται δεκαπέντε(15) θέσεις,  οι οποίες βρίσκονται πλησίον και έμπροσθεν ανοικτού χώρου του καταστήματος «ΜΠΟΥΡΤΖΙ», οι οποίες θα οριοθετηθούν τις  προσεχείς ημέρες από το Δημόσιο Λιμενικό Ταμείο Χίου.

12. Τοπικά Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως συνδράμουν στην προβολή του θέματος και ενημέρωση του κοινού με έμφαση στο να υπάρχει υπομονή και κατανόηση από την πλευρά του  ταξιδιώτη . Η Υπηρεσία μας σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει τα νόμιμα και προβλεπόμενα, επισημαίνει δε την ανάγκη πνεύματος συνεργασίας και καλής διάθεσης αποφυγής  προβλημάτων με τελικό αποδέκτη την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, του Έλληνα Πολίτη, του επισκέπτη , του τουρίστα.

13. Επισημαίνουμε ότι τυχόν διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών,  θα επιβληθούν με βάση το Άρθρο 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Χίου

Συνημμένη η σχετική απόφαση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: