ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει ο Δήμος Χίου, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου κατά την συνεδρίασή του στις 05/04/2012 ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει την αντίθεσή του στην προσπάθεια αυτή, για τους παρακάτω λόγους:

α) Ο περιορισμένος αριθμός παραγωγών του νησιού μας, σε συνδυασμένο με τις μικρές ποσότητες και τα λιγοστά είδη προϊόντων γης που παράγονται, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογούν την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στο νησί μας, δεδομένου ότι δεν μπορούν να την στηρίξουν.

β) Η ανωτέρω αδυναμία θα κεντρίσει το ενδιαφέρον παραγωγών λαϊκών αγορών από άλλα μέρη της Ελλάδος, αφού το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις λαϊκές παρέχει αυτή τη δυνατότητα, με αποτέλεσμα η αγορά κυρίως τροφίμων του νησιού μας να δεχθεί ένα ακόμη κύμα ανταγωνιστών από τη λοιπή Ελλάδα, με όλες τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.

γ) η Διοίκηση του Επιμελητηρίου τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της δικαιολογημένης πτώσης και της συγκράτησης των τιμών λιανικής, παράλληλα όμως θεωρεί ότι κινήματα όπως αυτό της «πατάτας» σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να οδηγούν σε πρόχειρες και βεβιασμένες κινήσεις.

δ) Αν ο Δήμος Χίου επιθυμεί πραγματικά να στηρίξει τους δημότες του και μάλιστα σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, τότε ας δώσει το καλό παράδειγμα με τη μείωση των δημοτικών τελών.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ