Κ.Ε.Ε.Ε: Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος _Ιανουάριος & Φεβρουάριος 2023.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στοχεύοντας στην ενδελεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών των Επιμελητηρίων αποστέλλει μηνιαία ενημερωτικά τεύχη στα οποία αναλύονται ζητήματα επίκαιρα και χρήσιμα που σχετίζονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το Ενημερωτικό Τεύχος Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2023.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Τεύχος ΚΕΕΕ – Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2023