Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου: Μέτρα τάξης κατά τη θερινή περίοδο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει -μεταξύ άλλων- για το ωράριο φορτοεκφορτώσεων των επιχειρήσεων (μαγαζιών) στον λιμένα Χίου που θα ισχύει καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, κατά τους θερινούς μήνες.

Αναλυτικότερα, επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση στις ειδικές θέσεις που έχουν προβλεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Απαγορεύεται, η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα κατά το χρονικό διάστημα από 10:30 έως 14:00 καθώς και μετά τις 19:00 έκαστης ημέρας και μέχρι τις 5:00 της επομένης.

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση στο αρχείο που επισυνάπτεται.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ