Κατάργηση Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Κύριε Υπουργέ,

Με οργή και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας και της ανάγκης για αναδιοργάνωση του Δημόσιου τομέα, σχεδιάζετε – μεταξύ άλλων – την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Επιμελητήριο Χίου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην προοπτική αυτή, δεδομένου ότι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι ο μοναδικός κρατικός φορέας με αρμοδιότητα την εκπόνηση και εφαρμογή νησιωτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Θεωρούμε την πρόθεσή σας πρόχειρη και βεβιασμένη, που μοναδικό στόχο έχει να απαλλάξει την πολιτεία από την Συνταγματικά (άρθρο 101, παρ. 4) κατοχυρωμένη υποχρέωσης της για εφαρμογή ιδιαίτερης μέριμνας και αναπτυξιακής πολιτικής στις νησιωτικές περιοχές.
Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν η κατάργηση του Υπουργείου Αιγαίου, η απροθυμία υιοθέτησης μιας αναπτυξιακής νησιωτικής πολιτικής και σήμερα η πρόθεσή σας να καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ν.Π.

Επειδή, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν εκλείψει οι ιδιαίτεροι εθνικοί, αναπτυξιακοί και κοινωνικοί λόγοι που επέβαλαν την παρουσία του Κράτους στις νησιωτικές περιοχές, μέσω της ύπαρξης μιας ξεχωριστής δομής, για αυτό το λόγο σας ζητάμε να μην προχωρήσετε στην κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργούλης

Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ