ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Δήμου Χίου που αφορά τη συμμετοχή μας στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του 2013 επιθυμούμε να επισημάνουμε τα εξής :

Η θέση του Επιμελητηρίου Χίου παραμένει σταθερή ως προς την ουσιαστική -και όχι τυπική- λειτουργία τέτοιων θεσμοθετημένων οργάνων όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης, ώστε να συνδιαμορφώνονται οι αποφάσεις επί ιδιαιτέρως σημαντικών θεμάτων που επηρεάζουν σε βάθος χρόνου την καθημερινότητά μας και διαμορφώνουν -ή όχι- συνθήκες ανάπτυξης για το νησί.

Ωστόσο είναι προφανές ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός θα έπρεπε να εξυπηρετούν τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου πρέπει να συνδιαμορφωθεί μέσω διαβούλευσης και είναι εκείνο το «εργαλείο» το οποίο ουσιαστικά χαράσσει τη στρατηγική , θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες καλείται να εφαρμόσει το Τεχνικό Πρόγραμμα και εκπορεύεται από το όραμα όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής αλλά ενός ευρύτερου συνόλου τοπικών φορέων .

Ξεκινώντας in media res ή μάλλον από το τέλος ο Δήμος δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις τολμηρές εκείνες τομές που θα επιδιώξουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του Χιώτη. Εξάλλου αποσπασματικά έργα που αφορούν για παράδειγμα αγροτική οδοποιία προφανώς είναι και αυτά χρήσιμα, ωστόσο η ιεράρχησή τους δεν έχει προκύψει μέσα από ένα υπερκείμενο προϊόν διαβούλευσης και μακρόπνοης στρατηγικής στόχευσης , όπως θα έπρεπε να είναι ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο.

Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου -τους οποίους είμαστε σε θέση να αναλύσουμε εάν κληθούμε- θα μπορούσαν να είναι -ενδεικτικά- για το Δήμο Χίου και οι κάτωθι :

• Αποκέντρωση Δημοτικών Υπηρεσιών- Αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου εκτός του ιστορικού κέντρου με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας στην πόλη της Χίου
• Επέκταση του μέτρου της διαπλάτυνσης πεζοδρομίων και δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας ή ακόμη και πεζοδρόμων τόσο στην πόλη όσο και σε χωριά-Δημιουργία αντικινήτρων για τα οχήματα
• Αισθητική και λειτουργική ενοποίηση οικισμών και χωριών ώστε αυτά να αποτελέσουν πόλο έλξης για επισκέπτες και να λειτουργήσουν ως Ανοικτά Μουσεία : Πχ αισθητική ενοποίηση Μαστιχοχωρίων (δρόμοι Μαστίχας) , καθώς και του παραδοσιακού οικισμού του Κάμπου (υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας , μονοδρόμηση οδών , πλακόστρωση , ανάδειξη αρχιτεκτονικών και ιστορικών μνημείων που ευρίσκονται εντός του οικισμού και μένουν έρμαια στην φθορά του χρόνου, ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής (Καμπούσικο αρχοντικό)
• Χωροθέτηση Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών πάρκων, όπου σε βάθος χρόνου θα μεταφερθούν οι οχλούσες βιοτεχνικές δραστηριότητες
• Υιοθέτηση «πράσινης» ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια
• Περαιτέρω αξιοποίηση των περιφερειακών παρκινγκ
• Αξιοποίηση Δημοτικών ακινήτων παλαιάς λαχαναγοράς και δημιουργία παραδοσιακής αγοράς, όπου θα πωλούνται Χιώτικα προϊόντα.
• Εκπόνηση πλάνου ανάπλασης-επισκευής Δημοτικών κτιρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας
• Βελτίωση και κατασκευή νέων υποδομών υποδοχής τουριστικών σκαφών για ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού κατά το πρότυπο άλλων δήμων (Κως)

Σας καλούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα μακρόπνοο -με όραμα- Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου, το οποίο θα αποτελέσει τον Οδηγό διαμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος αλλά και του προϋπολογισμού του, δεδομένου ότι η αποτελεσματική στόχευσή του -εκτός των άλλων- θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση των μελών μας.

Όσον αφορά τον Οικονομικό Προϋπολογισμό θεωρούμε σημαντικό να παρατηρήσουμε τα εξής :

• Αυτός πρέπει να κινείται σε ρεαλιστική βάση χωρίς υπερβολές λαμβανομένης υπόψη και της συνεχώς μειούμενης κρατικής επιχορήγησης.
• Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα του Δήμου να αποπληρώνει σε εύλογο χρονικό διάστημα τους προμηθευτές, καθώς μεγάλες καθυστερήσεις πιθανώς οδηγούν σε οικονομικό αδιέξοδο μέλη του τοπικού επιχειρηματικού ιστού.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τη διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου που θα θέσει τοις βάσεις της αειφόρου ανάπτυξης για το νησί μας.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος
Γ. Γεωργούλης

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ