Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 16/05/2012

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

H Διοικητική Επιτροπή πιστεύοντας ότι η Χίος έχει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί την μακραίωνη, στενή σχέση της με την θάλασσα, καθώς και την ιστορικά σημαντική της σχέση με το ναυταθλητισμό, και έχοντας υπόψη τις ελλείψεις που παρουσιάζουν τα λιμάνια της για την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, επέλεξε να συζητηθεί στο σημερινό ΔΣ ως μοναδικό θέμα η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού.
Ο ναυταθλητικός και θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μία καινοτόμα και φιλική προς το περιβάλλον τουριστική υπηρεσία η οποία σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Χίου, έχει την δυνατότητα να εμπλουτίσει περαιτέρω το τουριστικό προϊόν του νησιού μας με σημαντικά οφέλη δεδομένου ότι οι λάτρεις του συγκεκριμένου είδους τουρισμού είναι υψηλών εισοδημάτων.
Παραθέτω κάποια σημεία προβληματισμού, ώστε να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος και με το πέρας της διαλογικής συζήτησης να θέσουμε και να ιεραρχήσουμε συγκεκριμένους στόχους και δράσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού.
• Βελτίωση υποδομών στον κεντρικό λιμένα, αλλά και στα δευτερεύοντα λιμάνια του νησιού με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (παροχή ύδατος, ρεύματος, ασφαλούς αγκυροβολίου, νέα πλωτά αγκυροβόλια κ.α.)
• Δημιουργία ασφαλών αγκυροβολίων ιστιοπλοϊκών σκαφών – Ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης
• Δημιουργία υποδομών για φουσκωτά σκάφη (γλύστρα) με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές
• Ευπρεπισμός παραλιών (το Επιμελητήριο Χίου έχει γίνει δέκτης παραπόνων που αφορούν την απαράδεκτη εικόνα σε παραλίες όπως ο Καρφάς , η Αγία Φωτεινή και άλλες)
• Αξιοποίηση της Τουρκικής αγοράς και δημιουργία συνδυαστικών πακέτων
• Στήριξη διενέργειας ιστιοπλοϊκών αγώνων και άλλων συναφών εκδηλώσεων σε συνεργασία με ναυταθλητικά σωματεία (πχ θαλάσσιος γύρος της Χίου)
• Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα τον ναυταθλητικό και θαλάσσιο τουρισμό (συνεργασία με Περιφέρεια, Δήμο Χίου και ενδιαφερόμενους φορείς)
• Διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακών σκαφών – συνεργασία με καραβομαραγκό Κ. Μωράκη & Ίδρυμα Μαρία Τσάκου
• Διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης καταδυτικού τουρισμού (προβολή υποθαλάσσιου πλούτου)
• Μαρίνα . Άσκηση πίεσης για τον άμεσο καθαρισμό της ,καθώς και αναβάθμιση υποδομών ώστε να μην χαθεί η φετινή χρονιά.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ