Ημερίδα για Προγράμματα ΕΠΑνΕΚ

  

Πραγματοποιήθηκε χθες η ημερίδα του Επιμελητηρίου Χίου και της ΕΛΑΝΕΤ στο Ομήρειο που αφορούσε την παροχή πληροφόρησης και την διεξοδική ανάλυση δύο σημαντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα :

του προγράμματος
«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)» 
και
του προγράμματος 
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Χίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ αναρτά στο δικτυακό του τόπο www.chioschamber.gr αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με προγράμματα χρηματοδότησης έγκαιρα και αξιόπιστα. Οι πληροφορίες για τα προγράμματα χρηματοδότησης αποστέλλονται τέλος με τη μορφή e-Newsletter στα μέλη μας .
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από τα συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότησης είναι καίριας σημασίας για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και σε αυτή την προσπάθεια το Επιμελητήριο Χίου θα σταθεί αρωγός.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ