ΕΤΑΧ: Πρόσκληση στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης με θέμα “Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader” και θεματική διαβούλευσης τη “Μεταποίηση”, τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00.

Η  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ σας προσκαλεί τη Δευτέρα  9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Χίου, στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της τοπικής Στρατηγικής «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 .

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου Προγράμματος είναι η έμφαση που αποδίδεται στην «τοπικότητα» του σχεδιασμού και της εφαρμογής με την κατάλληλη αξιοποίηση των εργαλείων χωρικού σχεδιασμού που παρέχονται από το κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και ο σχεδιασμός Τοπικών Στρατηγικών με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων από Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου για την εφαρμογή της «εκ των κάτω προς τα πάνω» πολιτικής, η Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, ως ΟΤΔ Χίου, διοργανώνει μια σειρά από συζητήσεις – ενημερώσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ώστε να καταγραφούν οι ανάγκες του κλάδου σας για μελλοντικές παρεμβάσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο.

Η διαδικασία τοπικής διαβούλευσης για τον σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής για τη Χίο εξειδικεύεται σε θεματικές, κλαδικές και χωρικές διαβουλεύσεις.

Αντικείμενο της εν λόγω διαβούλευσης είναι η θεματική «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ».

Επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό προς ενημέρωσή σας.

Η συμμετοχή σας, οι δημιουργικές απόψεις σας πάνω στις ανάγκες της περιοχής μας και του κλάδου σας, είναι απαραίτητες και εξαιρετικά χρήσιμες για τη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής της νέας πρόσκλησης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ_LEADER 2023-2027_ETAX