Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης Αναγκών Κατάρτισης & Ενημέρωσης Β. Αιγαίου για την Κυκλική Οικονομία- Έργο LIFE-IP CEI-Greece

Το Πράσινο Ταμείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων- ΔΑΦΝΗ συνδιοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση και τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο για την Κυκλική Οικονομία, από τις 4 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2023, στο Β. Αιγαίο, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ενώ το Εργαστήριο απευθύνεται σε τοπικούς και περιφερειακούς υπευθύνους λήψεως αποφάσεων και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας (δημόσια διοίκηση, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, επιστημονική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα).

Για την καλύτερη στόχευση του περιεχομένου του τριήμερου Περιφερειακού Εργαστηρίου Οικοδόμησης Δυναμικού, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Στόχος του είναι η καταγραφή των απόψεων, των αναγκών κατάρτισης και του επιπέδου γνώσεων των υποψήφιων εκπαιδευόμενων σε θέματα κυκλικής οικονομίας, ώστε να προσαρμοστεί το υλικό των σεμιναρίων σύμφωνα και με τις απαντήσεις τους.

Η συμπλήρωσή του γίνεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο και απαιτεί λίγα λεπτά από τον χρόνο σας.

https://forms.gle/XQksFKXFfFQ4XKUd9

Από την Ομάδα Έργου του Πράσινου Ταμείου