ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O Σύλλογος Επαγγελματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Πανσιόν-Διαμερισμάτων και Εξοχικών Κατοικιών Νομού Χίου προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση σε σύμβουλο επιλογής του για την εκπόνηση κλαδικού σχεδίου στα πλαίσια της πρόσκλησης A «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ,το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής κρίσης» με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε ,θεματικός άξονας 2, άξονες προτεραιότητας 4,5 και 6:«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»2007-2013.

Οι προσφορές θα κατατίθενται έως την 24/3/2011.
Πληροφορίες : κος Κυτριλάκης Δημήτριος, Μαυροκορδάτικο, Χίος, 2271032900