ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου εξέδωσε και κυκλοφόρησε τον «Επιχειρηματικό Οδηγό Νομού Χίου», στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου, κατά αλφαβητική σειρά και κατά δραστηριότητα, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η έκδοση του οδηγού εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης έργου του προγράμματος INTERREG IIIA/Ελλάδα-Κύπρος 2000-2006 και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ευελπιστεί ο Οδηγός να αποτελέσει όχι μόνο μέσο προβολής των τοπικών επιχειρήσεων στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να αναζητήσουν επαφές και συνεργασίες με τις επιχειρήσεις του νομού μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίτυπο του Οδηγού από τα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ