Επιστρεπτέα προκαταβολή: Αναλυτικά η διαδικασία, οι δυνατότητες και οι υποχρεώσεις (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1645/Β/3-5-2020 η κοινή υπουργική απόφαση ΓΔΟΥ 94/2020 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν έως τις 15 Μαΐου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων.

 

Προβλέπει τη δυνατότητα επιστροφής του 60% με 70% της “επιστρεπτέας προκαταβολής” υπό όρους που θα λάβουν οι περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί. Σύμφωνα με την απόφαση, μπορεί να επιστραφεί :
* το 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο τζίρος της επιχειρήσεις, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης (το 2021) είναι μειωμένος κατά 70% ή περισσότερο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών η τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς.
* το 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020, με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έως και τις 31 Μαρτίου 2021.


Η επιστροφή του ποσού ενίσχυσης θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 σε 40 ισόποσες τοκοχρεoλητικές μηνιαίες δόσεις η οποία καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα.


Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.


Οι επιχειρήσεις- δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο ΦΕΚ για αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τους δικαιούχους και τη διαδικασία υποβολής.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: